مرور برچسب

آمریکا و کانادا

مطرح ترین تبریزی در جهان

در آسمان علم و ادب تبریز کهن ، به تعداد ستارگان آسمان مردانی بزرگ طلوع کرده‌اند که منشاء خدمات و تحولات در عرصه‌های محلی ، ملی ، منطقه‌ای و جهانی شده‌اند.حضرت مولانا ۷۰۰سال پیش در سروده‌ای ارزشمنده به زیبایی به این موضوع اشاره کرده که ،《هر…