مرور برچسب

آل صادق سفیر ایران

جمهوری اسلامی با وجود اتهام و تحریف ها، حامی اول عراق می ماند

آل صادق، سفیر ایران در بغداد: جمهوری اسلامی، حامی اول توسعه، ثبات و پیشرفت عراق می ماند هرچند در معرض اتهامات قرار گرفته است؛ اتهاماتی که هدف از آن، تحریف جهت افکار عمومی از مسبب اصلی بحران قیمت دلار است. به نظر می رسد اشاره سفیر ایران به…