مرور برچسب

آلودگی کاتالیستی نانو

کاهش آلودگی‌های محیطی با استفاده از مبدل‌های کاتالیستی نانو

در کشور ایران محققان توانستند با کمک فناوری نانو، نوعی کاتالیست ایجاد کنند که قادر است تا باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی شود و نقش مهمی داشته باشد. همانطور که می‌دانید آلاینده‌های به وجود آمده از خودروها نقش بسزایی در آلودگی زیست محیطی و…