مرور برچسب

آلنوش تریان

آلنوش تریان تبریزی اولین بانوی اختر فیزیک ایران و دانش آموخته ممتاز آسیایی سوربن

چه زنان بزرگ علمی،سیاسی، هنری و فرهنگی ریشه در این خاک گهر خیز تبریز دارند. در این شهر کهن و تاریخی زنان بزرگی را می توان سراغ گرفت که از دانشگاههای معتبر جهان دانش آموخته شده ومنشا تحولات علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی گشته…