مرور برچسب

آلمانی و چینی

مجرد ماندن خطر مرگ را افزایش می‌دهد!

نتایج مطالعه جدید محققان چینی و آلمانی نشان می‌دهد؛ مجرد ماندن خطر مرگ را افزایش می‌دهد! گروهی از محققان آلمانی و چینی در مطالعات جداگانه اظهار کرده‌اند که "تجرد" خطر مرگ افراد را افزایش می‌دهد! در یک مطالعه دیگر محققان مرکز جامع…