مرور برچسب

آلزایمر

تشخیص نشانگرهای بیماری آلزایمر با روشی جدید

این نشانگر زیستی که تاو مشتق از مغز یا BD-tau نام دارد، از آزمایش‌های خون تشخیصی فعلی که برای تشخیص بالینی تخریب عصبی مرتبط با آلزایمر استفاده می‌شود، بهتر عمل می‌کند. این نشانگر خاص برای بیماری آلزایمر است و به خوبی با نشانگرهای زیستی…

تقویت مرکز کنترل حافظه مغز

پژوهشگران بیان می کنند که فعالیت بدنی کم تا متوسط به احتمال زیاد خواص محافظت کننده عصبی را به دنبال دارد. پژوهشگران از اطلاعات به دست آمده از تحقیق راینلند جهت مطالعه بر جمعیتی در مقیاس بزرگ توسط DZNE در ناحیه شهر بن استفاده کردند. به…