مرور برچسب

آش کده‌ی امیرحسام

میلانی، مدیر عامل موسسه‌ی تسکین، موسسه‌ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان: سرطان با کمبود مالی رنگ…

خیامی، مسئول رستوران ارفع الملک در نشست خبری کمپین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بیان کرد: پیش از آنکه رستوران ارفع الملک را بنا کنیم، آش کده‌ی امیرحسام را با هدف ارائه‌ی غذاهای سنتی که امروزه خبری از آنها نیست ایجاد کرده بودیم. سپس…