مرور برچسب

آشوب

ادعای رابرت مالی: مذاکرات به خاطر شروط مکرر ایران دچار وقفه شده است

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد: مذاکرات به خاطر شروطی که تهران به طور مکرر در روند مذاکرات تعیین می‌کرد، طولانی و دچار وقفه شده است. ایران بسیار به داشتن مواد شکافت‌پذیر کافی برای تولید یک بمب هسته‌ای نزدیک است. ما تحریم می‌کنیم،…