مرور برچسب

آسیب شناسی

در حریم باسمنج درآمدی وجود ندارد،پول کثیف وجود دارد

بنائی در گفتگویی با فصل نیوز به آسیب شناسی عدم توسعه یافتگی شهر باسمنج پرداخت ایشان با اشاره به این موضوع که چرا شهری که همزمان با کرج ایجاد شده و مردم نیز همیشه در مقام مقایسه به این موضوع اشاره می‌کنند در کنار کلانشهری مانند تبریز توسعه…