مرور برچسب

آزمون سراسری

نخستین کنکور زمستانی آغاز شد

نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد. نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از امروز در ۴۱۷ شهرستان، ۵۸۵ حوزه اصلی و ۲۰۴۱ حوزه فرعی آغاز شده است. داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز رقابت خود…