مرور برچسب

آرد و نان

مشکلات موجود در امر تهیه و توزیع آرد و نان

جعفری آذر فرماندار تبریز در مورد مشکلات موجود در امر تهیه و توزیع آرد و نان گفت : ما در تبریز کمبود نان نداریم و مردم می‎توانند روزانه نان تهیه کنند . از سال ۸۵ تا سال ۸۸ قیمت آرد تک نرخی بوده است و دولت های مختلف با شیوه های مختلف نظارت…