مرور برچسب

آترواسکلروز

حمله ایسکمی گذرا TIA

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" (TIA) زمانی اتفاق می افتد که خون رسانی به مغز به طور موقت مسدود شود. این ممکن است به دلیل تجمع رسوبات چربی در رگ‌های خونی شما (معروف به آترواسکلروز) که منجر به کاهش جریان خون به مغز می‌شود، یا به دلیل وجود لخته…