مرور برچسب

آب دریاچه

سوال میرتاج الدینی از وزیر در ارتباط با انتقال آب به دریاچه ارومیه

۱_چرا طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه علیرغم پیشرفت ۹۸درصدی و اتمام حفاری تونل ۳۷ کیلومتری و اتمام کانال ۱۲ کیلومتری افتتاح نمی شود.با توجه به شرایط حاد دریاچه ارومیه تکمیل سریع طرح انتقال لازم و ضروری است؟ ۲- آقای وزیر چرا طرح انتقال آب…