مرور برچسب

آب استخر

قطعی گاز و دغدغه شناگران نابینا برای پیگیری تمرینات!

سرمربی تیم ملی شنا نابینایان و کم‌بینایان: قطع شدن گاز اماکن ورزشی مشکلات زیادی را برای شناگران نابینا و کم‌بینا برای پیگیری تمریناتشان در استخرها ایجاد کرده و سبب شده تا مرتب فضای تمرینی خود را به دلیل سرد بودن آب استخرها تغییر دهند.