مدیریت شهری کلانشهر تبریز با توسعه ی زیرساخت های عمرانی مارا به استانداردهای شهرنشینی نزدیک سازد

در نشست اعضای اندیشکده عصر جدید تبریز و موسسه ی فرهنگی ،هنری و پژوهی آذرپویش تدبیرکه در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد دکتر مجید بهشتی روی مدیر عامل سابق خانه ی توسعه ی آذربایجان و استاد مدعو دانشگاه تبریز به باید ها و نباید ها در توسعه ی کهن شهر تبریز پرداخت که فصل نیوز به عنوان پایگاه خبری پیگیر مسائل مدیریتی و توسعه ی کلانشهر تبریز به بخش های از نکته نظرات این صاحب نظر و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه شهرسازی اقدام نماید.

دکتر بهشتی در پاسخ به این سوال اعضای اندیشکده عصر جدید که تبدیل شهر کهن تبریز به یک شهر در استانداردهای جهانی بر اساس اهداف برنامه های توسعه پایدار چگونه است؟ وآیا این امر مستلزم تدوین برنامه های راهبردی است می گوید:

ببینید اولویت بندی مهم ترین مهارت مدیریتی است. بر ای اولویت بندی پروژه های باید چشم انداز سازی و تدوین برنامه راهبردی صورت می گرفت. کارهای ارزشمندی در زمینه چشم اندازسازی 10 ساله 1398 تا 1409 و تهیه برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی برای شهر تبریز توسط شورای شهر و شهرداری تبریز صورت گرفته و حتی از سال 1397 تصویب و ابلاغ گردیده است. لاکن مشکلاتی وجود داشته و دارد. نخست مشکل در این امر بود، که شهرداری فاقد طرح های مطالعاتی و پژوهشی مقدماتی برای تدوین چشم انداز بود و در سال 1397 چشم انداز برنامه ای دهساله با نگرش انسان محور و توسعه پایدار تهیه و تصویب شد. که تا آنجا که به خاطر دارم، در بر گیرنده 8 چشم انداز کلی، 46 راهبرد و 152 سیاست اجرایی برای 10 سال آینده شهر تبریز بود.

دیگر این که این چشم انداز در نهایت منتهی به طرح و برنامه مشخصی نگردید و در ادامه با تهیه برنامه پنج ساله راهبردی –عملیاتی برای 11 حوزه کاری 144 حکم برنامه ای مشخص شد. مثلاً در حوزه اجتماعی و فرهنگی طی ماده 20  برنامه پنج ساله مقرر شد شهرداری نسبت به تدوین برنامه آموزشی شهروندی و تدوین برنامه عملیاتی حمایت از توسعه و گسترش فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری اقدام نماید. و یا در زمینه سنجش عدالت در شهر و رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری اقدام نماید. یا در حوزه اداری در زمینه تحول اداری و شایسته سالاری و ارتقای بهره وری و ارتقای سلامت اداری اقدام نماید.

عدم ارتباط این برنامه ها با مطالعات اولیه و در ادامه عدم ارتباط بودجه سالیانه مصوب با برنامه 5 ساله و چشم انداز 10 ساله موجب گردیده است. اولویت بندی خاصی در طرح ها و پروژه ها وجود نداشته باشد. حتی بر اساس ماده 73 برنامه 5 ساله 98-1408 شهرداری تا پایان سال اول برنامه مکلف به احصاء و شناسایی پروژه های شاخص و اولویت دار شهری بود. در فقدان نظام برنامه ریزی جامع شهری، اقدامات پراکنده در زمینه برنامه ریزی در شورا و شهرداری عمدتاً نتوانسته است موضوع برنامه ریزی در این مجموعه بزرگ را نهادینه نماید فلذا شهرداری و شورای شهر نتوانسته اند  با تبدیل دو طرح 10 و 5 ساله به اهداف کمی مشخص و پروژه های مشخص در راستای اهدف و برنامه ها و چشم اندازها، حرکت برنامه ریزی شده داشته باشند. لذا می بینیم پروژه ها فاقد اولویت بندی اجرایی هستند و نمی توانند. موجبات توسعه شهری را فراهم نمایند. و اصلا نمی توان ارزیابی کرد. که با اجرای یک پروژه فضای سبز در محله یا احداث یک پل روگذر سواره به چه میزان به سمت چشم انداز شهر انسان محور و توسعه پایدار نزدیک شده ایم… با این وصف

باید دهم: کهن شهر تبریز برای توسعه محتاج محدود ساختن رشد کالبدی و توجه به محیط زیست پیرامونی خود و آشتی با شهرهای پیرامونی است.

باید یازدهم: ضرورت شیفت پارادایم رشد برای مصرف به توسعه با مدیریت مصرف است. این امر با تبدیل گفتمان رشد به گفتمان توسعه می باشد. در این گفتمان جلسات تک بخشی به گفتمان چند بخشی تبدیل می گردد. با مشارکت آحاد شهروندان و خصوصاً بانوان و جوانان…

باید دوازدهم: جایگزین نمودن لفظ پروژه به لفظ پروسه است در راستای باید یازدهم

باید سیزدهم: انتخاب بین بقا و همکاری است. انتخاب همکاری می تواندخاتمه ای برای امید بخشی به شهروندان و اعتلای اعتماد عمومی به مدیریت شهری است.

باید چهاردهم: خود اصلاحی است . حرکتی سریع برای تغییر مسیر در ساختار، رویکرد و رفتار

باید پانزدهم: اتاق فکر و مرکز تحقیق و توسعه است برای مدرنیزاسیون و اتخاذ پارادایم های جدید است.

این 15 باید در خود 15 نباید را هم همراه داشته و دارد. البته تقدم و تاخر یا اولویت لحاظ نشده است. تا سخنی دیگر …

در ادامه این نشست آقایان دکتر حسین میرزایی استاد ممتاز گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ،دکتر صابر حیدرقلی زاده،معاون دانشگاه جامع علمی _کاربردی آذربایجان شرقی ،دکتر محمد فرج پور باسمنجی فعال فرهنگی و مدرس علوم ارتباطات دانشگاه، دکتر نادر حاتمی جامعه شناس ،محمدباقر واصلی حقوقدان ، دکتر حسن عباسی عضو هیئت علمی الهیات دانشگاه ، امید شرکت تبریزی مدیر مسئول ندای بی صدا و عادل قادری مدیر موسسه ی خبری و تصویری فصل خبر و جمعی از کارشناسان به تشریح دیدگاه های خود در موضوعات مطروحه پرداختند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.