مانیکور ممکن است باعث سرطان در زنان شود

” ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
نتایج تحقیقات پزشکی نشان داده است که یک زن پنجاه ساله بر اثر” یک مانیکور ساده” به سرطان مبتلا شده است
این زن در نوامبر سال ۲۰۲۱ مانیکور انجام داده است و چند ماه بعد به سرطان مبتلا شده است. او توضیح که این موضوع با درد شدید همراه بوده است. او همچنین به یاد می آورد که نوعی تاول روی دستش به وجود آمده که پس از آن بهبود نمی یابد. هنگامی که گارسیا برای معالجه به متخصص پوست فرستاده شد، به او اطلاع دادند که سرطان سلول سنگفرشی دارد که احتمالاً توسط مانیکور او ایجاد شده است. کارسینوم سلول سنگفرشی نوعی سرطان پوست است که در سلول های سنگفرشی لایه های میانی و بیرونی پوست ایجاد می شود. او می افزاید: اگرچه این وضعیت تهدید کننده زندگی نیست، اما ممکن است حالت تهاجمی باشد.
, January 17, 2023 Action News

.The results of medical research have shown that a fifty-year-old woman was diagnosed with cancer as a result of a simple manicure
.She had a manicure in November 2021 and was diagnosed with cancer a few months later. She explained that this issue was associated with severe pain
She also remembers developing a blister on his hand that would not heal. When Garcia was sent to a dermatologist for treatment, she was informed that she had squamous cell carcinoma, possibly caused by her manicure. According to the doctor, squamous cell carcinoma is a type of skin cancer that develops in the squamous cells of the middle and outer layers of the skin. He adds: Although this condition is not life-threatening, it can be aggressive

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.