لحظه خارج کردن تومور از گلوی یک بیمار سرطانی توسط ربات!

“ترجمه اختصاصی فصل نیوز”
بیمارستان سلطنتی Gloucestershire (GRH) در بریتانیا اخیرا توانسته به کمک یک ربات، نوعی تومور سرطانی را از گلوی یک بیمار خارج کند.
این ربات جراحی که Versius نام دارد، توانست یک تومور ۶ سانتی متری را از مری این مرد ۶۱ ساله خارج کند. GRH اولین بیمارستان در بریتانیا است که توانسته از یک ربات برای جراحی دستگاه گوارش فوقانی استفاده کند.

 

.This surgical robot, called Versius, was able to remove a 6 cm tumor from the esophagus of this 61-year-old man. GRH is the first hospital in the UK to use a robot for upper gastrointestinal surgery


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.