تعرفه ، ملاک قیمت گذاری و خدمت گذاری به شهروندان می باشد

بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ بابایی اقدم در رابطه با موضوع بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ بیان کرد : مواردی که تغییر پیدا می کنند در صحن علنی مطرح شوند . بازار مسکن سال آینده را چگونه بررسی می کنید؟! مردم استرس این را دارند که چقدر عوارض افزایش پیدا می کنند. عزتی، معاون شهرسازی پاسخ داد : تعرفه ، ملاک قیمت گذاری و خدمت گذاری به شهروندان می باشد و باید از آن دفاع کنیم . تعرفه سال آینده طبق تعرفه های کشوری می باشد . هزینه مسکن غیر قابل پیش بینی می شود و ۳۰۰ شغل در تعیین قیمت گذاری دخیل هستند و قیمت میلگرد مانند طلا لحظه ای افزایش پیدا می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.