بازگشت کارگران معترض شرکت موتوژن

گزارشهای دریافتی از بازگشت کارگران معترض موتوژن تبریز به سر کار حکایت دارد.

بازگشت کارگران معترض شرکت موتوژن
گزارشهای دریافتی از بازگشت کارگران معترض موتوژن تبریز به سر کار حکایت دارد.
کارگران طرف قرارداد با پیمانکار که خواستار انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت موتوژن بودند با وساطت مدیرعامل شرکت و مدیرکل کار استان پس از 9 روز اعتصاب به سر کار بازگشتند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم از تداوم فعالیت کارگران طرف قرارداد با پیمانکار شرکت موتوژن تبریز خبر داد.
صابر پرنیان با اشاره به اینکه هیچگونه اخراجی برای کارگران درنظرگرفته نشده است، افزود : با توجه به اتمام مدت قرارداد کارگران در آخربهمن ماه و عدم امکان همکاری پیمانکار با کارگران ، تمامی کارگران طرف قرارداد درهمین مجموعه با پیمانکارجدید و شرایط بهتر به کارخود ادامه خواهند داد.
موتوژن تبریز که بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور در کشور است حدود هزار نفر پرسنل دارد که گفته می شود بیش از نیمی از آنها اعتصاب کرده بودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.